دکتر ذبیح اله حسن زاده

دکتر ذبیح اله حسن زاده – مدیر عامل و عضو هیئت مدیره – متخصص ارتوپد

دکتر ذبیح اله حسن زاده - مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

– جراح ارتوپد، آرتروسکوپی و آرتروسکوپی زانو

– دارای مدرک جراحی ارتوپدی و تخصصی بیماریهای استخوان و مفاصل

– عضو انجمن ارتوپدی ایران

– عضو انجمن علمی PoTA ترومای ایران

– دارای گواهینامه آرتروسکوپی زانو و بازسازی ACL از آلمان