دکتر منصور سروش

دکتر منصور سروش – عضو هیئت مدیره – جراح و متخصص ارتوپدی

دکتر منصور سروش - عضو هیئت مدیره

– فلوشیپ تعویض مفصل زانو و لگن

– فلوشیپ آرتروسکوپی زانو

– فلوشیپ ESWT

 – شاعل در بیمارستان های ساسان، بهمن و میلاد