دکتر مسعود قاسمی

دکتر مسعود قاسمی – عضو هیئت مدیره – رینولوژیست

دکتر قاسمی

– جراح و متخصص گوش، گلو، بینی، سر و گردن

– فلوشیپ جراحی بینی، سینوس و قاعده جمجمه (رینولوژیست)