گروه جراحی عمومی

  • دکتر احمدرضا سروش

  • دکتر رامبد صمیمی

  • دکتر حسنعلی محبی

  • دکتر سعید سلطانی

  • دکتر محسن تولیت

  • دکتر هاله حجتی

  • دکتر قاسمعلی خراسانی

  • دکتر سیاوش جاویدان

  • دکتر غلامحسین غرابی

  • دکترسعید صاحب کشاف